Terma & Syarat

  • Warganegara Malaysia bertaraf Bumiputera berusia 21 tahun hingga 40 tahun dan tidak muflis.
  • Permohonan boleh dibuat secara individu atau menerusi syarikat yang ditubuhkan tidak lebih daripada tiga (3) tahun dari tarikh permohonan.
  • Fasa projek:
    1. Idea / Prototaip (Nilai geran perniagaan sehingga RM100 ribu); atau
    2. Pra Komersial / Komersial (Nilai geran perniagaan sehingga RM500 ribu)

Tema Projek SUPERB 2021

Berikut tema-tema projek SUPERB yang telah dipilih oleh Jawatankuasa Penilaian SUPERB 2021.

icon

Ekonomi Digital
(Digital Economy)

Contoh: Inovasi e-Dagang, Ekonomi Gig, Aplikasi Mobil, Teknologi 5G dan sebagainya

icon

Kewangan Islam
(Islamic Finance)

Contoh: Inovasi Kewangan Islam, Teknologi Kewangan (Fintech), dan sebagainya

icon

Pelancongan
(Tourism)

Contoh: Inovasi dalam Industri Pelancongan, Kandungan Pelancongan dan sebagainya

icon

Pembuatan
(Manufacturing)

Contoh: Inovasi Teknologi IR4.0, Sensor, Automasi dan sebagainya.

icon

Halal dan Makanan
(Halal and Food)

Contoh: Inovasi Teknologi Makanan, Sains Makanan dan sebagainya

icon

Pertanian dan Komoditi
(Agriculture and Commodities)

Contoh: Inovasi Pertanian Moden, Bioteknologi dan sebagainya

icon

Pertahanan dan Keselamatan
(Defence and Security)

Contoh: Inovasi dalam Sektor Pertahanan & Keselamatan dan sebagainya

icon

Pembinaan Modular
(Modular Construction)

Contoh: Inovasi Pembinaan Modular dan sebagainya

icon

Aeroangkasa
(Aerospace)

Contoh: Inovasi dalam Sektor Aeroangkasa dan sebagainya

icon

Logistik, Pengangkutan dan
Kelestarian Mobiliti
(Logistics, Transportation and
Sustainable Mobility)

Contoh: Inovasi dalam Perkhidmatan Berasaskan Komuniti, Inovasi dalam Sektor Pengangkutan, Teknologi Kenderaan Elektrik & Logistik dan sebagainya

loader