Terma & Syarat

  • Warganegara Malaysia bertaraf Bumiputera berusia 21 tahun hingga 40 tahun dan tidak muflis.
  • Permohonan boleh dibuat secara individu atau menerusi syarikat yang ditubuhkan tidak lebih daripada tiga (3) tahun dari tarikh permohonan.
  • Fasa projek:
    1. Idea / Prototaip (Nilai geran perniagaan sehingga RM100 ribu); atau
    2. Pra Komersial / Komersial (Nilai geran perniagaan sehingga RM500 ribu)

Tema Projek SUPERB 2021

Berikut tema-tema projek SUPERB yang telah dipilih oleh Jawatankuasa Penilaian SUPERB 2021.

icon

Ekonomi Digital
(Digital Economy)

contoh: eDagang, Ekonomi Gig, Teknologi Kewangan (Fintech), Aplikasi Mobil dan sebagainya

icon

Kewangan Islamik
(Islamic Finance)

contoh: Kewangan islamik dan sebagainya

icon

Logistik, Pengangkutan dan Mobiliti Lestari
(Logistics, Transportation and Sustainable Mobility)

contoh: Perkhidmatan Berasaskan Komuniti, pengangkutan dan sebagainya

icon

Perniagaan Pembuatan
(Manufacturing)

contoh: Perniagaan pembuatan dan sebagainya

icon

Halal dan Makanan
(Halal and Food)

contoh: Teknologi Makanan, Sains Makanan dan sebagainya

icon

Agro / Agri dan Komoditi
(Agriculture and Commodities)

contoh: Pertanian Moden, Bioteknologi dan sebagainya

loader