Terma & Syarat

  • Warganegara Malaysia bertaraf Bumiputera berusia 21 tahun hingga 40 tahun dan tidak muflis.
  • Permohonan boleh dibuat secara individu atau menerusi syarikat yang ditubuhkan tidak lebih daripada tiga (3) tahun dari tarikh permohonan.
  • Fasa projek:
    1. Idea / Prototaip (Nilai geran perniagaan sehingga RM100 ribu); atau
    2. Pra Komersial / Komersial (Nilai geran perniagaan sehingga RM500 ribu)

Tema Projek SUPERB 2021

Berikut tema-tema projek SUPERB yang telah dipilih oleh Jawatankuasa Penilaian SUPERB 2021.

icon

Ekonomi Digital
(Digital Economy)

contoh: eDagang, Ekonomi Gig, Aplikasi Mobil dan sebagainya

icon

Kewangan Islam
(Islamic Finance)

contoh: Kewangan islam, Teknologi Kewangan (Fintech), dan sebagainya

icon

Pelancongan
(Tourism)

contoh: Inovasi industri pelancongan, kandungan pelancongan dan sebagainya

icon

Pembuatan
(Manufacturing)

contoh: Perniagaan pembuatan dan sebagainya

icon

Halal dan Makanan
(Halal and Food)

contoh: Teknologi Makanan, Sains Makanan dan sebagainya

icon

Pertanian dan Komoditi
(Agriculture and Commodities)

contoh: Pertanian Moden, Bioteknologi dan sebagainya

icon

Pertahanan dan Keselamatan
(Defence and Security)

contoh: Pertahanan, keselamatan dan sebagainya

icon

Pembinaan Modular
(Modular Construction)

contoh: Pembinaan modular dan sebagainya

icon

Aeroangkasa
(Aerospace)

contoh: Aeroangkasa dan sebagainya

icon

Logistik, Pengangkutan dan Mobiliti Mampan
(Logistics, Transportation and Sustainable Mobility)

contoh: Perkhidmatan Berasaskan Komuniti, pengangkutan, logistik dan sebagainya

loader