Terma & Syarat

  • Warganegara Malaysia bertaraf Bumiputera berusia 21 tahun hingga 40 tahun dan tidak muflis.
  • Permohonan boleh dibuat secara individu atau menerusi syarikat yang ditubuhkan tidak lebih daripada tiga (3) tahun dari tarikh permohonan.
  • Fasa projek:
    1. Idea / Prototaip (Nilai geran perniagaan sehingga RM100 ribu); atau
    2. Pra Komersial / Komersial (Nilai geran perniagaan sehingga RM500 ribu)

Tema Projek SUPERB 2019

Berikut tema-tema projek SUPERB yang telah dipilih oleh Jawatankuasa Penilaian SUPERB 2019.

icon

Ekonomi Digital
(Digital Economy)

icon

Revolusi Perindustrian 4.0
(Industrial Revolution 4.0)

icon

Perusahaan Sosial /
Ekonomi Perkongsian
(Social Enterprise / Sharing Economy)

icon

Kreatif / Seni / Kesihatan / Fesyen
(Creative / Art / Health / Fashion)

icon

Inovasi Makanan
(Food Innovation)

icon

Perniagaan Agro / Agri
(Agro / Agri Business)

loader